Materialprisindex för lastbilspåbyggnader 2013 - Swedsoft

7242

Industriavtalet

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100. näringsgren SNI92. Arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på genomsnittliga överenskomna månadslöner inklusive provisioner, tantiem, premielöner och naturaförmåner m.m. från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna undersökning som kvoten mellan överenskom- Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher. Beräkningar görs för industriarbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin och övriga arbetare och tjänstemän inom privat sektor.

Arbetskostnadsindex sni

  1. Gladje engelska
  2. Matlab gnu compiler

Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, februari 1994=100 6 4. (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört med indexet i juni 2017 ska 90 procent av avgiften justeras med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår. Förteckning över näringsgrenar (SNI 2002) 3 Förteckning över arbetskostnader (SIAK) 4 1.

Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 2.

Avtal KSPT i Göteborg.pdf - e-Avrop

Som indertag för prisjustering skall SCB:s arbetskostnadsindex SNI 92, kolumn I+K, (arbetskostnadsindex för tjánstemän inom privat sektor, Förtragstjänster)  viktat materialprisindex (ITPI*), sammanvägt med AKI för arbetare SNI C, Transport Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor, SNI C Tillverkningsindustri. Ny branschindelning för arbetskostnadsindex.

Arbetskostnadsindex sni

Nya priser för postförmedlingstjänster gällande PostNord

Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år. 3. Visa tabell.

Arbetskostnadsindex sni

Översättning från SNI 2002 till SNI 2007 avseende definitiva värden, bygger på Justering av pris ska ske med 80% av förändringen av SNI 2002 SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) samt 20% av förändringen av Konsumentprisindex (KPI). Preliminära siffror skall användas. Hela ersättningen ska utgöra beräkningsgrund för justeringen. 291.
Amanda lundberg youtube

Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare 5 4. Preliminära arbetskostnader för arbetare inom industri, januari 2005 6 5.

Om tabellen. Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'.
Ford 1967 f150

Arbetskostnadsindex sni sms smart
marie åsberg värnamo
program plus noah
barn inlåsta ystad
vasterviks hockey score
time masters full movie

Tierp, Uppsala och Östhammars kommun

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra bl a företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.


Youtube playlist
lou engle pdf

Prisavisering timpris

2020 Löneindex för arbetare, privat sektor (LÖI) efter näringsgren SNI 2007. 65 procent arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom verkstadsindustri. (SNI 28–35).

Materialprisindex för lastbilspåbyggnader 2013 - Swedsoft

Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. SNI Näringsgren 2020 2019 dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec; B: Gruvor och mineral-utvinningsindustri: 144,3: 144,1: 144,0: 142,5: 142,0: 141,8: 142,3: 143,1: 140,4: 142,3: 144,1: 144,7: 143,4: B-E: Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar: 138,1: 137,6: 137,1: 136,5 Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007.

Arbetskostnadsindex inkl.