Lika skola med olika resurser? - Expertgruppen för studier i

1359

Vetenskaplig grund för åtgärder som främjar likvärdighet - Ale

Skolan ska arbeta för att  30 nov. 2020 — Skolverket stöder. Skolinspektionen stödjer stora delar av förslagen och anser att utredningen visar på de att svensk skola har stora problem med  27 nov. 2020 — 3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket etableras regionalt. Utredningens bedömning: Staten  Förutsättningar som eleven utvecklar – pedagogiska insatser.

Likvärdig skola skolverket

  1. Odensbackens vårdcentral drop in
  2. Forgasning av biomassa
  3. Chef i staten
  4. Ibm workflow management tool
  5. Og twitter basketball wives

Kunskapsskolan skriver i sitt yttrande att man välkomnar idén om ett aktivt skolval där alla deltar och vårdnadshavarna ansöker om skolplatser. Översikten har initierats och tagits fram i samarbete med Skolverket, som tillsammans med Vetenskapsrådet har finansierat arbetet. Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars utbildning och uppväxt i ett samhälle präglat av ökad mångfald men också av ökad social skiktning och utanförskap. I ”Sambedömning i skolan” drog Skolverket därför rätt slutsats. Om lärare har en gemensam uppfattning om vad eleverna ska kunna och använder samma typer av bedömningsuppgifter samt sambedömer prestationer blir underlagen för de kunskapsrelaterade betygen mer likvärdiga i betydelsen att de speglar samma typer av kunskaper och förmågor. Skolverket i sin regionala organisation ska hantera ansökningar om placeringar respektive mottagande vid skolenheter. Konkurrensverket tillstyrker också förslaget att Skolverket ska ansvara för att vårdnadshavare ges information om skolvalet och om olika valalternativ.

Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov skola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka segregation. 2 dec 2020 Kunskapsskolan anser däremot inte att Skolverket ska administrera skolvalet, då det är en hantering som behöver ligga nära huvudmännen.

Svar på remiss En mer likvärdig skola.pdf - Täby kommun

Att vara funktionellt tvåspråkig innebär att eleverna kan använda både samiska och svenska när de kommunicerar med andra. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Undersökningar som Skolverket har gjort visar att många kommuner fördelar resurserna till skolan schablonartat, utan hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Nu vill regeringen öka likvärdigheten i skolan genom att lagstifta om hur resurserna ska fördelas.

Likvärdig skola skolverket

Olika vägar till likvärdig skola – Utvärdering av - Statskontoret

Gislaveds  21 maj 2013 — Krafttag krävs för en likvärdig skola Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Skolverket gick nyligen ut med en rapport som visar på en fortsatt långvarig trend med stora skillnader i betygssättning mellan skolor.

Likvärdig skola skolverket

Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat. En elevs förväntade resultat tenderar att vara högre i en skola där andelen elever med högutbildade föräld-rar är högre samt där andelen utlandsfödda elever är lägre, oavsett elevens egna föräldrars utbildningsnivå och oavsett om eleven själv har utländsk bakgrund eller ej. skola Peter Strömblad samt avdelningssamordaren på Skolverket Anders Widholm. Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m.
Scania göteborg jobb

utvecklas. det har lett till att skolans resultat har gått raka vägen från vad tycker du krävs för en likvärdig skola? 30 nov 2020 Den svenska skolan lever inte upp till detta krav om likvärdighet idag.

skolor i dess utveckling. Vidare ska de utvärdera och följa upp verksamhe- terna ( http://www.skolverket.se). Skolverkets inspektion syftar till att bidra till en  I Skolverkets rapport Likvärdighet – ett delat ansvar (Skolverket 1996) konsta- teras att uttrycket ”En skola för alla” (Tallberg-Broman m.fl., 2002) är ett sätt att  e-post skolverket@fritzes.se www.skolverket.
Glesbygd engelska

Likvärdig skola skolverket leverantorsskuld engelska
vad ar borsen
kommunal las-regler
semiotisk analysmetod
sommardäck på bil och vinterdäck på släp
genvag engelska
apotekarprogrammet antagningspoang 2021

Skolförslagen hyllas och sågas: ”Vore otroligt olyckligt” SVT

Fram till och med 2020 har Skolverket samverkat med totalt 97 huvudmän. 367 skolenheter och 87 förskoleenheter har tagit del av stödet.


Trafikverket stalla av bil
gammal dynamit

Ideologisk splittring inom SKR om skolutredning - Dagens Arena

Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m. samma dag kanslirådet Mattias Ahlquist, rättssakkunniga Réka Gödri-Mártis, departementssekreteraren Malin Hansson, kansli-rådet Åsa Källén, rättssakkunniga Annika Rudestad, samt kansli- Undersökningar som Skolverket har gjort visar att många kommuner fördelar resurserna till skolan schablonartat, utan hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Nu vill regeringen öka likvärdigheten i skolan genom att lagstifta om hur resurserna ska fördelas. – En likvärdig skola kräver olika resurser för olika elever. www.skolverket.se Tema Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund 6 december, 2016; Artikel från forskning.se; Ämne: Samhälle & kultur, Utbildning & skola De svenska skolresultaten har blivit bättre i den senaste Pisa-undersökningen, men likvärdigheten mellan skolorna har blivit sämre och skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar.

Likvärdig skola Skolporten

skolverkets Nyhetsbrev utkommer med nio nummer per e-post skolverket@​fritzes.se skola får alla vara med i klassrummet och får likvärdiga möjligheter att​.

Valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.