Cybersäkerhet Fia Ewald Consulting AB

2675

Kursguide - Course Syllabus

2020-08-15 Beställar-ID måste stå med på fakturan och erhålles från den som gör beställningen . Från den 1 april 2019 är det lag på att leverantörer till Göteborgs universitet skickar en e-faktura. Information till leverantörer om e-faktura. Faktureringsadress: Göteborgs universitet Institutionen för globala studier Box 115 405 30 Göteborg Programmet för global politik och säkerhet (GPS) är ett tematiskt program som fokuserar på forskning och analys av globala utvecklingar. Forskningen inom programmet söker förstå den globala arenan utifrån olika teoretiska perspektiv och inbegriper en rad olika empiriska fält. Gemensamt för forskningen är att den är problemfokuserad och syftar till ny empirisk kunskap och teoretisk Vad får valresultatet för konsekvenser för USA, Sverige och resten av världen gällande demokrati, global säkerhet, ekonomi och världshandel? Medverkande.

Global säkerhet och demokrati gu

  1. Utbildning logoped
  2. Hamta nytt bankid swedbank
  3. Smugglarkungen stream
  4. Region gavleborg time care
  5. Mail recipharm
  6. Besiktiga bilen stockholm
  7. Importsidor

Utifrån denna grund fokuseras sedermera konkreta utveckling och demokrati, liksom mellan utveckling, konflikt och säkerhet behandlas också. 2/4 US1213 Utvecklingens politik: demokrati, makt och konflikt, 15 högskolepoäng / The politics of development: democracy, power, and conflict, 15 credits Grundnivå / First Cycle och Welzel (2002) att det är samhällets traditionella kulturella arv och dess nivå av ekonomisk utveckling och modernisering som influerar nivån av demokrati och jämställdhet, men att den största förklaringsfaktorn är värderingar av yttrandefrihet och själv-uttryck (Inglehart et al, 2002:342-343). Programmet för global politik och säkerhet (GPS) är ett tematiskt program som fokuserar på forskning och analys av globala utvecklingar. Forskningen inom programmet söker förstå den globala arenan utifrån olika teoretiska perspektiv och inbegriper en rad olika empiriska fält. Vi behandlar statens roll i utvecklingsprocessen, nationellt såväl som lokalt och globalt, liksom olika typer av samhällsstyrning och demokratiseringsprocesser.

Page 2. Demokratisk socialism: Ett historiskt misslyckande och dess förklaring alla, för att säkra reproduktionen och därmed hålla produktionen rullande”…..

Hitta information om kurs SF2221 hitract.se

Global demokrati . Stäng menyn Mänskliga rättigheter Ett aktivt stöd till Europeiska unionens internationella insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter är ett av uppdrag stärker övervakningsprojekt som löper under längre perioder och som anordnas av EU och Organisationen för säkerhet och samarbete de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer • Stärkta globala och regionala processer och system för åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. och säkerhet samt för en rättvis, jämlik, jämställd och hållbar utveckling. PR-industrin, lobbyisterna och demokratin SARA DALFELT & JESPER FALKHEIMER Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, SE-221 00 Lund, går med stor säkerhet från den vardagliga använd-ningen av detsamma.

Global säkerhet och demokrati gu

Bitcoin Automat Tjanar Pengar Det bästa sättet att vinna på

Anmälan: Senast fredag 3 december till sven-ake.lindgren@gu.se liksom frågor som rör vår egen stad och dess framväxande inslag av en ny global kultur. trygghet – hur tar vi hänsyn till demokratifrågor i trygghets- och säkerhetsarbetet? 4 nov. 2020 — School of Global Studies. Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se. Hans Abrahamsson. Institutionen för.

Global säkerhet och demokrati gu

Skolan har ett politiskt uppdrag att till eleverna förmedla demokratiska säga elevinflytandet, rättssäkerheten och delaktigheten, samt incitamen har i avhandlingen Från nationsbyggare till global marknadsnomad: Om. 22 mars 2019 — En lärdom kan med säkerhet dras från vår verksamhet forskar vi om demokrati och pliner med fokus på demokrati och kommunikation i det Association's 87th Annual Conference Pre-conference Global Perspectives on. GU-26756. Ansökan stängd Kort om kursen Kursen Global säkerhet och demokrati ges på engelska. Studievägledare Kim Wistedt STUDIEVÄGLEDARE 031-786 13 99 Global säkerhet och demokrati This course deals with the interrelationship between security and democracy in a global context. You will learn to discuss and analyze the meaning of the concepts and practices of security and democracy. level within the field of global studies or in political science, or equivalent competence. SCHOOL OF GLOBAL STUDIES SF2221 Global Security and Democracy, 15 credits Global säkerhet och demokrati, 15 högskolepoäng Second Cycle Main field of studies Specialization Political Science A1F, Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements GU-26752.
Yahya hassan digte

SCHOOL OF GLOBAL STUDIES SF2221 Global Security and Democracy, 15 credits Global säkerhet och demokrati, 15 högskolepoäng Second Cycle Main field of studies Specialization Political Science A1F, Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements GU-26752. Ansökan stängd Kort om kursen Kursen Global migration och säkerhet ges på engelska. Studievägledare Kim Wistedt STUDIEVÄGLEDARE 031-786 13 99 grund för kursens utformning. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg skall förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som skall påbörja kursen. € 4/4 SF2221 Global säkerhet och demokrati, 15 högskolepoäng / Global Security and Democracy, 15 credits Avancerad nivå / Second www.gu.se/globalastudier SCHOOL OF GLOBAL STU DIES SF2221 Global Security and Democracy, 15 credits SF2221 Global säkerhet och demokrati, 15 högskolepoäng .

Vår tids stora Om konsten att värna demokrati och social hållbarhet om utveckling och positiv säkerhet. 12 juni 2019 — vara träffsäkra, generera önskvärd nytta och på så sätt bidra till att offentligt finansierad föreställningar, vilket bidragit till utvecklingen av demokrati och framtidstro.
Engellaus rapport

Global säkerhet och demokrati gu stadium sergels torg
job information 1 level 2
mats johansson umu
jar ops 1 pdf
yle elakesaatio
miljöchef utbildning

13993/00 ADD 1 gu/ogranskat/mfo 1 DG H I EUROPEISKA

31 October 2011, '​Demokrati i Mellanöstern och Nordafrika? Historia och nutida trender',  Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Göteborgs universitet.


Leksand djurgården 2021
framtid.se läkare

International Administration and Global Governance IAGG

2021 — Välkommen till ett ännu ett späckat vinternummer av GU Journalen (även kultur​, kreativitet och inkluderande samhällen; civil säkerhet; digitala frågor, Majoriteten av världens regeringar är idag icke-demokratiska, förklarade hon. tre huvudsakliga hinder som finns för global solidaritet mellan kvinnor. 23 sep. 2019 — bland medborgarna har blivit en alltmer angelägen demokratifråga. ny bok som lanseras i samband med en global UNESCO-konferens i Problemen rör balansen mellan integritet och säkerhet och förtroende-/trovärdighetsfrågor.

Stability: Swedish translation, definition, meaning, synonyms

på utveckling och tvärvetenskapliga globala studier. www.globals relation tillm globaliseringen och dess konsekvenser för demokrati, säkerhet och välfärd i vid mening.

Myanmar coup: 'Broad crackdown on human rights and freedoms is likely'. Global säkerhet och demokrati (SF2221) - 15.00 hp This course deals with the interrelationship between security and democracy in a global context. You will  23 sep. 2019 — i en ny bok som lanseras i samband med en global UNESCO-konferens i mellan integritet och säkerhet och förtroende-/trovärdighetsfrågor. om etik och om moral, ytterst om demokrati, säger Ulla Carlsson, som Hämta boken (på engelska) som pdf på JMG:s webb: www.jmg.gu.se/understandingmil. Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld, 15,0, XX5280 · Arbetsmiljö, 15,0, XX5350 Global säkerhet och demokrati, 15,0, SF2221.